CELEBRÀREM EL DIA MUNDIAL DE LES AUS AMB LA FUNDACIÓ PER A LA CONSERVACIÓ DEL VOLTOR NEGRE / Celebramos el Día Mundial de las Aves en la Fundación para la conservación del buitre negro.

Dia Mundial de les Aus
El passat dia 5 d’octubre de 2013 dins el
programa d’agenda del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana vàrem celebrar
el dia Mundial de les Aus, i organitzàrem una visita guiada per a públic en general
a la Fundació per a la conservació del voltor negre (BVCF Black Vulture
Conservation Foundation), a la finca de Son Pons, a Campanet.
Encara que les primeres deteccions de la minva
del nombre d’exemplars de voltor negre (Aegypius
monachus
) es feren en el 1970, no fou fins a la dècada següent quan es
prengueren les mesures efectives per frenar l’extinció i afavorir la
recuperació de l’espècie.
La Fundació per a la Conservació del Voltor
Negre (BVCF) fou creada el 1986 a Holanda, la seva seu a Espanya és a Mallorca,
a la finca de Son Pons, i des de l’any 1986 desenvolupen diferents programes de
conservació. Entre les mesures duites a terme destaquen les actuacions per
disminuir les amenaces que pateixen els voltors, la custòdia i protecció del
seu territori, activitats d’educació ambiental amb escolars i públic en
general, així com un programa de cria en captivitat o alliberament per a la
reintroducció de les poblacions de voltors a tot Europa.
Durant la visita guiada per n’Evelyn Tewel i
en Juan Sánchez vàrem poder gaudir de les explicacions dels experts en el
programa de recuperació i conservació, a més de poder observar des d’un aguait
les dues espècies de voltors ara presents a la Serra de Tramuntana, el voltor
negre i el lleonat. També vàrem poder constatar l’èxit de les seves actuacions
ja que la població actual és d’uns 110 individus, i en definitiva vàrem poder
conèixer un poc més aquesta au tan emblemàtica de la Serra de Tramuntana, i els
esforços que s’han realitzat per a la seva recuperació.
Día Mundial de las Aves
El pasado día 5 de
octubre de 2013 dentro del programa de agenda del Paraje de la Serra de
Tramuntana celebramos el Día Mundial de las Aves y organizamos una visita
guiada en la Fundación para la conservación del buitre negro, en la finca de
Son Pons, en Campanet.
Aunque
las primeras
detecciones de la merma del número de ejemplares de buitre negro (Aegypius monachus) se
hicieron en 1970, no fue hasta la década siguiente
cuando se tomaron las medidas efectivas para
frenar la extinción y favorecer
la recuperación de la especie.
La Fundación para la
conservación del buitre negro (BVCF) fue creada en 1986 en Holanda, su sede en
España está en Mallorca, en la finca de Son Pons, y desde el año 1986
desarrollan diferentes programas de conservación. Entre las medidas llevadas a
cabo destacan las actuaciones para disminuir las amenazas que padecen los
buitres, la custodia y protección de su territorio, actividades de educación
ambiental con escolares y público en general, así como un programa de cría en
cautividad o liberación para la reintroducción de las poblaciones de buitres en
toda Europa.
Durante la visita guiada
por Evelyn Tewel y Juan Sánchez pudimos disfrutar de las explicaciones de los
expertos en el programa de recuperación y conservación, además de poder
observar desde una plataforma de observación las dos especies de buitres ahora
presentes en la Serra de Tramuntana, el buitre negro y el leonado. También
pudimos constatar el éxito de sus actuaciones ya que la población actual es de unos
110 individuos, y en definitiva conocimos un poco más esta ave tan emblemática
de la Serra de Tramuntana, y los esfuerzos que se han realizado para su
recuperación.

Autor fotos: Gabriel Pascual