Ales de la nit

El primer dissabte de primavera, el 25 d’abril, celebràrem de la mà de l’entomòloga, Macu Férriz,  el dia mundial de les aus migratòries; i ho férem observant  i descobrint una de
les seves fonts d’aliment, el grup de lepidòpters nocturns conegut popularment
com a papallons.
Els lepidòpters nocturns són un grup poc
conegut per la població, encara que són molt més abundants i diversos que les
papallones diürnes. A s’Albufera, de moment se n’han identificat unes 500
espècies, de les  més de 175.000 espècies
descrites al món. Les principals diferències entre les papallones diürnes i els
papallons és que la majoria són actius a la nit i, en general, els seus colors
són més discrets i les seves ales en repòs les mantenen planes o en forma de
teula, mentre que les diürnes les obrin en pla horitzontal. Les antenes també
són molt diferents entre els dos grups, així tenim que les diürnes les tenen
sempre en forma de maça, mentre que les nocturnes adopten diverses formes (de
ploma, etc.) però mai de maça. Alguns papallons volen de dia com és el cas del
borino ros (Macroglossum stellatarum)
o la siurelleta (Utetheisa pulchella).
 

El papalló del poll es camufla molt bé

Miram els detalls dels papalló

Els participants varen poder gaudir de les
curiositats i explicacions que l’entomòloga va anar descrivint sobre aquest
grup d’insectes tan proper a nosaltres i, a la vegada, tan desconegut. I ens
desvetllà que algunes espècies de papallons també fan migracions.
La ponent mostrant els papallons de la trampa
A més de veure’n les espècies que havien caigut
a la trampa de llum la nit anterior, també vàrem poder visitar la col·lecció
del TAIB (The Albufera International Biodiversity Group; www.taib.info) i
observar alguns exemplars amb les lupes microscòpiques per veure el detall de
les escates de les ales.
 

Observant al laboratori

Els papallons són indicadors de l’estat de
conservació dels ecosistemes i ens donen informació sobre els canvis climàtics.
Per conèixer més sobre aquest sorprenent grup podem visitar la web
www.papaionsdemallorca.info
Es participants aprengueren amb els panells explicatius tan didàctics